Todellisuus ja tieto – erilaisten käsitysten kirjo

  • Juha Rikama
Avainsanat: Juha Rikama, tietokäsitys, todellisuuskäsitys, tieteellinen realismi, konstruktionismi, tietoteoria, fysikalismi, aivotutkimus, kulttuuritutkimus, yleissivistys, poikkitieteellinen tutkimus

Abstrakti

Käsitysero tiedon ja todellisuuden luonteesta on niitä ikuisuuskysymyksiä, joita ei voi koskaan ratkaista viittaamalla siihen, miten asia todellisuudessa on. Tieto- ja todellisuuskäsityksemme kytkeytyvät sillä tavalla yhteen, että todellisuuskäsityksemme on riippuvainen tietokäsityksestämme ja päinvastoin. Voidaan viitata vain siihen, kumpi käsitys on tarkoituksenmukaisempi missäkin tilanteessa ja milläkin tutkimusalalla.
Osasto
Katsauksia
Julkaistu
maalis 20, 2014
Viittaaminen
Rikama, J. (2014). Todellisuus ja tieto – erilaisten käsitysten kirjo. Tieteessä Tapahtuu, 32(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/41239