Todellisuus ja tieto – erilaisten käsitysten kirjo

Kirjoittajat

  • Juha Rikama

Avainsanat:

Juha Rikama, tietokäsitys, todellisuuskäsitys, tieteellinen realismi, konstruktionismi, tietoteoria, fysikalismi, aivotutkimus, kulttuuritutkimus, yleissivistys, poikkitieteellinen tutkimus

Abstrakti

Käsitysero tiedon ja todellisuuden luonteesta on niitä ikuisuuskysymyksiä, joita ei voi koskaan ratkaista viittaamalla siihen, miten asia todellisuudessa on. Tieto- ja todellisuuskäsityksemme kytkeytyvät sillä tavalla yhteen, että todellisuuskäsityksemme on riippuvainen tietokäsityksestämme ja päinvastoin. Voidaan viitata vain siihen, kumpi käsitys on tarkoituksenmukaisempi missäkin tilanteessa ja milläkin tutkimusalalla.
Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2014-03-20

Viittaaminen

Rikama, J. (2014). Todellisuus ja tieto – erilaisten käsitysten kirjo. Tieteessä tapahtuu, 32(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/41239