Todellisuus ja tieto – erilaisten käsitysten kirjo

  • Juha Rikama

Abstrakti

Käsitysero tiedon ja todellisuuden luonteesta on
niitä ikuisuuskysymyksiä, joita ei voi koskaan ratkaista
viittaamalla siihen, miten asia todellisuudessa
on. Tieto- ja todellisuuskäsityksemme kytkeytyvät
sillä tavalla yhteen, että todellisuuskäsityksemme
on riippuvainen tietokäsityksestämme ja päinvastoin.
Voidaan viitata vain siihen, kumpi käsitys
on tarkoituksenmukaisempi missäkin tilanteessa ja
milläkin tutkimusalalla.
Avainsanat: Juha Rikama, tietokäsitys, todellisuuskäsitys, tieteellinen realismi, konstruktionismi, tietoteoria, fysikalismi, aivotutkimus, kulttuuritutkimus, yleissivistys, poikkitieteellinen tutkimus
Osasto
Katsauksia
Julkaistu
maalis 20, 2014
Viittaaminen
Rikama, J. (2014). Todellisuus ja tieto – erilaisten käsitysten kirjo. Tieteessä Tapahtuu, 32(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/41239