Ekologian ja taloustieteen välisen yhteistyön ongelmista

  • Olli Tahvonen

Abstrakti

Yleisen käsityksen mukaan ekologia ja (kansan) taloustiede edustavat jokseenkin vastakkaisia näkökulmia luonnonvarojen käytön kysymyksiin. Lukuisten koululaisten käsissä kuluneessa lukion biologian oppikirjassa (Valste ym. 1993) esitettiin nykytaloustieteen kehittyneen ekologiaa aikaisemmin ja ajanjaksona, jolloin luonnonvarat eivät olleet niukkoja, kun taas ekologiassa taloustieteestä poiketen ei voida hyväksyä rajattomia luonnonvaroja eikä lyhyttä aikajännettä. Vastaava ymmärrys on edelleen yleistä myös tutkijoilla1.
Osasto
Tieteenalat dialogissa
Julkaistu
maalis 20, 2014
Viittaaminen
Tahvonen, O. (2014). Ekologian ja taloustieteen välisen yhteistyön ongelmista. Tieteessä Tapahtuu, 32(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/41241