Onko menneisyyden oikeudellistaminen uhka akateemiselle vapaudelle?

  • Jukka Kekkonen
Avainsanat: Kekkonen, Jukka, oikeus, menneisyyspolitiikka, ihmisoikeusloukkaukset, historiantutkimus, akateeminen vapaus, oikeudellistaminen, Francon regiimi, holokausti, siirtymäoikeus

Abstrakti

Kirjoitukseni otsikko voi kuulostaa oudolta. Mitä ajan takaa? Yleisellä tasolla kysymys on historiantutkimuksen ja erilaisten oikeudellisten menettelyjen välisestä suhteesta niin kutsutun menneisyyspolitiikan alueella.1 Juuri tähän viitataan termillä oikeudellistaminen (judicalization)2. Konkreettisemmin sanottuna otsikkokysymys voidaan asettaa seuraavasti: uhkaako menneiden vääryyksien (vastuun ja syyllisyyden kysymysten) lisääntyvä puiminen oikeussaleissa ja parlamenteissa historiantutkimuksen roolia ”historiallisen totuuden” ja ”oikeiden”, uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvien historiantulkintojen esittäjä?3 Menevätkö tuomioistuimet ja lainsäätäjä ottaessaan näihin kysymyksiin kantaa akateemisten historiantutkijoiden tontille, kun ne määrittelevät, mitä menneisyydessä on tapahtunut ja kuka siitä mahdollisesti joutuu kantamaan vastuun?
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 15, 2011
Viittaaminen
Kekkonen, J. (2011). Onko menneisyyden oikeudellistaminen uhka akateemiselle vapaudelle?. Tieteessä Tapahtuu, 29(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/4407