Kasvun kriisi ja keinot sen ratkaisemiseksi

Kirjoittajat

  • Antti Kasvio

Avainsanat:

Antti Kasvio, modernisaatio, biologinen evoluutio, talouskasvu, väestönkasvu, ruoantuotanto, materiaalinkulutus, ilmastonmuutos, energiankulutus, luonnonvarat, ekologinen kriisi, ihmiskunta, kansainvälinen yhteisö

Abstrakti

21. vuosisadan toisen vuosikymmenen alkaessa maailma ei ole vielä läheskään valmis, vaikka kehittyneiden teollisuusmaiden näkökulmasta siltä saattaisi tuntuakin. Runsaat kaksi vuosisataa sitten alkanut modernisaatioprosessi on vapauttanut meidät aineellisesta niukkuudesta, mutta yli neljä viidesosaa maapallon väestöstä asuu läntisen maailman ulkopuolella. Kehittyvissä maissa asuville modernin elämän mukavuudet ovat suureksi osaksi vasta toteutumaton unelma.
Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2011-10-26

Viittaaminen

Kasvio, A. (2011). Kasvun kriisi ja keinot sen ratkaisemiseksi. Tieteessä tapahtuu, 29(7). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/4530