Teknisiä analogioita

  • Eero Paloheimo
Avainsanat: maapallo, hauras murto, sitkeä murto, vakaa systeemi, epävakaa systeemi, ilmastonmuutos

Abstrakti

James Lovelock esittää Gaia-teoriassaan, että maapallo on elollisen olennon kaltainen kappale. Keskustelua on käyty siitä, pitääkö tämä ymmärtää kirjaimellisesti vai vertauskuvallisesti. Jatkamatta tätä keskustelua esitän tässä hillitymmin, että maapallo on fyysinen systeemi, jonka eri osat vaikuttavat toisiinsa. Elolliset olennot ovat fyysisten systeemien erikoistapaus. En puutu myöskään siihen fysikalistiseen näkemykseen, että on olemassa vain fyysisiä systeemeitä.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 15, 2008
Viittaaminen
Paloheimo, E. (2008). Teknisiä analogioita. Tieteessä Tapahtuu, 26(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/459