Tarvitseeko biologia muitakin kuin biologeja? Synteettisen ja systeemibiologian näkökulmia tieteidenvälisyyteen

  • Tero Ijäs
  • Tarja Knuuttila

Abstrakti

Kuluvaa vuosisataa kutsutaan toisinaan ”biologian
vuosisadaksi”. Genomiprojektien myötä DNA:n
”lukemisesta” on tullut osa biologista tutkimusta,
ja synteettisen biologian kaltaiset tutkimushaarat
pyrkivät tekemään geeniteknologisin välinein
myös DNA:n ”kirjoittamisesta” arkipäivää. Tavanomaisen
kokeellisen ”märkälaboratorion” rinnalle
on noussut ”kuivalaboratorio”, jossa mallinnetaan
ja analysoidaan dataa. Yhä useammissa biologian
projekteissa ja laboratorioissa työskentelee molekyylibiologeja, insinöörejä, fyysikkoja ja tietojenkäsittelytieteilijöitä.
Mutta mitä tieteidenvälisyys todella tarkoittaa tulevaisuuden biologiassa? Tulisiko biologien pätevöityä monitieteisemmiksi, vai onko kyse pikemminkin monitieteisestä yhteistyöstä
eri alojen osaajien välillä?
Osasto
Tieteenalat dialogissa
Julkaistu
kesä 11, 2014
Viittaaminen
Ijäs, T., & Knuuttila, T. (2014). Tarvitseeko biologia muitakin kuin biologeja? Synteettisen ja systeemibiologian näkökulmia tieteidenvälisyyteen. Tieteessä Tapahtuu, 32(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/46154