Erilaistuva Intia

  • Tapio Tamminen

Abstrakti

Intian talouden pyörät ovat pyörineet viime vuosina huimaa vauhtia. Suomessa on puhuttu Intia-ilmiöstä ja verrattu sitä jopa Kiinan talouden ennen kokemattomaan menestykseen parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Intia-ilmiöllä ei ole tarkoitettu ainoastaan työpaikkojen katoamista teollisuusmaista halvemman työvoiman maihin, vaan myös kansainvälisessä taloudessa ennakoituja laajoja rakenteellisia muutoksia, jolloin Intian kaltaiset kehitysmaat voisivat erikoistua entistä enemmän palveluiden tuotantoon kansainvälisessä taloudessa.
Avainsanat: Intia, kehitysvyöhykkeet, köyhyys, maolaiset, väestönkasvu, kastilaitos
Osasto
Artikkelit
Viittaaminen
Tamminen, T. (1). Erilaistuva Intia. Tieteessä Tapahtuu, 26(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/480