Pikapiirto kasvatustieteellisen tutkimuksen sisäisestä työnjaosta

  • Juha Suoranta
Avainsanat: Juha Suoranta, kasvatustieteet, kasvatustieteellinen tutkimus, professionaalinen kasvatustiede, järjestelmää palveleva kasvatustiede, koulutuspolitiikka, julkinen kasvatustiede, kansalaisyhteiskunta, kriittinen kasvatustiede, ideologiakritiikki

Abstrakti

Kotimaisten kasvatustieteiden kokonaistilasta, tehtävistä ja työnjaosta on viime vuosina käyty aika vähän keskustelua, vaikka se olisi monella tavalla tärkeää. Olisi keskusteltava paitsi kasvatustieteen edistymisestä myös sen yliopistollisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta, kun yliopistojen autonomiaa on vastikään vahvistettu ja menossa on sekä autonomian sisältöä että yliopistojen resurssienjakoa koskeva hegemoniakamppailu.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 23, 2012
Viittaaminen
Suoranta, J. (2012). Pikapiirto kasvatustieteellisen tutkimuksen sisäisestä työnjaosta. Tieteessä Tapahtuu, 30(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/4936