Ympäristömyötäiseen elämäntapaan: yksin vai yhdessä?

  • Eva Heiskanen
Avainsanat: Eva Heiskanen, kuluttajatutkimus, ympäristönsuojelu, ympäristömyötäinen elämäntapa, kestävä kehitys, kuluttaja, kollektiivinen toiminta, kulutustottumukset, ympäristöasiat, Porkkamafia, ilmastolupaukset

Abstrakti

Artikkelissa esitän viisi syytä sille, miksi ympäristömyötäisen elämäntavan edistäminen pelkästään yksilökeskeisesti ei toimi. Yksilöllisen muutoksen haasteiden lisäksi tuon esiin myös viisi ratkaisua, jotka asettuvat perinteisen rakenne–toimija-dikotomian väliin. Argumenttini on, että kollektiivinen ruohonjuuritason toiminta tuo mahdollisuuksia ylittää yksilöllisen toiminnan rajat ja muuttaa myös arkisen toiminnan ehtoja.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 22, 2012
Viittaaminen
Heiskanen, E. (2012). Ympäristömyötäiseen elämäntapaan: yksin vai yhdessä?. Tieteessä Tapahtuu, 30(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/5023