Ympäristömyötäiseen elämäntapaan: yksin vai yhdessä?

Kirjoittajat

  • Eva Heiskanen

Avainsanat:

Eva Heiskanen, kuluttajatutkimus, ympäristönsuojelu, ympäristömyötäinen elämäntapa, kestävä kehitys, kuluttaja, kollektiivinen toiminta, kulutustottumukset, ympäristöasiat, Porkkamafia, ilmastolupaukset

Abstrakti

Artikkelissa esitän viisi syytä sille, miksi ympäristömyötäisen elämäntavan edistäminen pelkästään yksilökeskeisesti ei toimi. Yksilöllisen muutoksen haasteiden lisäksi tuon esiin myös viisi ratkaisua, jotka asettuvat perinteisen rakenne–toimija-dikotomian väliin. Argumenttini on, että kollektiivinen ruohonjuuritason toiminta tuo mahdollisuuksia ylittää yksilöllisen toiminnan rajat ja muuttaa myös arkisen toiminnan ehtoja.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2012-03-22

Viittaaminen

Heiskanen, E. (2012). Ympäristömyötäiseen elämäntapaan: yksin vai yhdessä?. Tieteessä Tapahtuu, 30(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/5023