Ympäristömyötäiseen elämäntapaan: yksin vai yhdessä?

  • Eva Heiskanen

Abstrakti

Artikkelissa esitän viisi syytä sille, miksi ympäristömyötäisen elämäntavan edistäminen pelkästään yksilökeskeisesti ei toimi. Yksilöllisen muutoksen haasteiden lisäksi tuon esiin myös viisi ratkaisua, jotka asettuvat perinteisen rakenne–toimija-dikotomian väliin. Argumenttini on, että kollektiivinen ruohonjuuritason toiminta tuo mahdollisuuksia ylittää yksilöllisen toiminnan rajat ja muuttaa myös arkisen toiminnan ehtoja.
Avainsanat: Eva Heiskanen, kuluttajatutkimus, ympäristönsuojelu, ympäristömyötäinen elämäntapa, kestävä kehitys, kuluttaja, kollektiivinen toiminta, kulutustottumukset, ympäristöasiat, Porkkamafia, ilmastolupaukset
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 22, 2012
Viittaaminen
Heiskanen, E. (2012). Ympäristömyötäiseen elämäntapaan: yksin vai yhdessä?. Tieteessä Tapahtuu, 30(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/5023