Ympäristömyötäiseen elämäntapaan: yksin vai yhdessä?

  • Eva Heiskanen

Abstrakti

Artikkelissa esitän viisi syytä sille, miksi ympäristömyötäisen elämäntavan edistäminen pelkästään yksilökeskeisesti ei toimi. Yksilöllisen muutoksen haasteiden lisäksi tuon esiin myös viisi ratkaisua, jotka asettuvat perinteisen rakenne–toimija-dikotomian väliin. Argumenttini on, että kollektiivinen ruohonjuuritason toiminta tuo mahdollisuuksia ylittää yksilöllisen toiminnan rajat ja muuttaa myös arkisen toiminnan ehtoja.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 22, 2012

Avainsanat

Eva Heiskanen; kuluttajatutkimus; ympäristönsuojelu; ympäristömyötäinen elämäntapa; kestävä kehitys; kuluttaja; kollektiivinen toiminta; kulutustottumukset; ympäristöasiat; Porkkamafia; ilmastolupaukset
Viittaaminen
HEISKANEN, Eva. Ympäristömyötäiseen elämäntapaan: yksin vai yhdessä?. Tieteessä tapahtuu, [S.l.], v. 30, n. 2, maalis. 2012. ISSN 1239-6540. Saatavilla: <https://journal.fi/tt/article/view/5023>. Lainattu: 21 syys. 2017.