Kohti tieteenalojen tasa-arvoa

  • Olli Poropudas
  • Janne Pölönen

Abstrakti

Tieteellisten julkaisujen painoarvoa yliopistojen rahoitusmallissa on lisätty. Vuodesta 2015 alkaen julkaisut-rahoitustekijän perusteella jaetaan 13 % yliopistojen perusrahoituksesta. Määrän lisäksi malli mittaa yliopistojen tuottamien vertaisarvioitujen julkaisujen laatua, jonka osoittimena käytetään Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) julkaisufoorumi-luokitusta. Vertaisarvioimattomat tieteelliset, ammatilliset ja yleistajuiset julkaisut huomioidaan pienemmällä, julkaisufoorumista riippumattomalla, painokertoimella.
Avainsanat: Olli Poropudas, Janne Pölönen, julkaisutoiminta, tieteelliset julkaisut, yliopistojen rahoitus, rahoitusmalli, Julkaisufoorumi, tieteenalat, tasoluokka, yhteisjulkaisut, ammatilliset julkaisut, yleistajuiset julkaisut
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 29, 2015
Viittaaminen
Poropudas, O., & Pölönen, J. (2015). Kohti tieteenalojen tasa-arvoa. Tieteessä Tapahtuu, 33(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/50771