Prognoosi vai diagnoosi?

Kirjoittajat

  • Heikki Järvinen

Abstrakti

Ilmakehän virtausta kuvaavat fysiikan perusyhtälöt sisältävät aikaulottuvuuden ja tämä mahdollistaa niiden käytön sään ennustamiseen. Newtonin toisen liikelain mukaan kappaleen, eli kuvitellun pienen ilmapaketin, kiihtyvyys on yhtä kuin siihen vaikuttavien voimien summa massayksikköä kohden. Kiihtyvyys on puolestaan sama kuin nopeuden muutos aikayksikössä. Ennustamisen avainkohta on juuri tässä yhtälön aikariippuvuudessa. Kun vaikuttavat voimat tunnetaan, voidaan ilmakehän virtauksen nopeusjakaumaa viedä ajassa pieni hyppäys eteenpäin eli tehdä tulevaisuudessa vallitsevaa nopeusjakaumaa koskeva ennuste. Tämän aikariippuvuuden vuoksi sääennusteita voidaan laatia ”prognostisessa” mielessä.
Osasto
Tieteenalat dialogissa

Julkaistu

2015-04-29

Viittaaminen

Järvinen, H. (2015). Prognoosi vai diagnoosi?. Tieteessä Tapahtuu, 33(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/50777