Tutkijan sosiaalinen vastuu puntarissa

Kirjoittajat

  • Veikko Launis

Avainsanat:

Veikko Launis, tutkimusetiikka, tutkijoiden yhteiskuntavastuu, sosiaalinen vastuu, tutkimustieto, tiedeyhteisö, eettiset ohjeet

Abstrakti

Tutkijan sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan vaatimusta, jonka mukaan tutkijan tulee osaltaan vaikuttaa siihen, että tieteellistä informaatiota käytetään eettisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Sosiaalisen vastuun etiikka etsii vastausta kahteen perustavaan kysymykseen: Milloin ja mistä asioista tutkijalla on vapaus – tai jopa velvollisuus – puhua? Missä rajoissa tutkijalla on velvollisuus yrittää vaikuttaa siihen, miten tutkimuksen tuloksia käytetään?
Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2015-06-11

Viittaaminen

Launis, V. (2015). Tutkijan sosiaalinen vastuu puntarissa. Tieteessä Tapahtuu, 33(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/51167