Einsteinin aika-käsitteen kehitys: mesokosmisesta mikrokosmiseen ja megakosmiseen

  • Raimo Lehti
Avainsanat: Raimo Lehti, Einstein, aikakäsitykset

Abstrakti

Einsteinin artikkelin ”Zur Elektro dynamik Bewegter Körper” (Einstein 1952a) satavuotismuistoa juhlittiin vuonna 2005 merkittävänä esimerkkinä ’tieteellisestä vallankumouksesta’. Einsteinin näkemyksiä ajasta pidettiin tieteenharjoittajien piirin ulkopuolellakin erityisen vallankumouksellisina. Hänen kritiikkinsä universaalista aikaa kohtaan ja sen hylkääminen nähdään usein avaimena erityiseen suhteellisuus teoriaan.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2006
Viittaaminen
Lehti, R. (2006). Einsteinin aika-käsitteen kehitys: mesokosmisesta mikrokosmiseen ja megakosmiseen. Tieteessä Tapahtuu, 24(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56115