Tieteelliset julkaisut, kirjastot ja raha

Kirjoittajat

  • Kalle Korhonen
  • Annikki Roos

Avainsanat:

tieteellinen julkaisutoiminta, sähköinen julkaisutoiminta, tutkimusrahoitus

Abstrakti

Timo Turja nosti artikkelissaan (Tieteessä tapahtuu 8/05) esille kiinnostavasti tieteelliseen julkaisemiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Peruskysymykseksi voi nostaa tutkimustulosten julkaisemisesta aiheutuvien kustannusten kohdentamisen: kuka siitä maksaa nyt ja kenen tulisi maksaa? Ketä avoimesti saatavilla oleva tieteellinen tieto eniten hyödyttää? Onko kysymys, vallasta, rahasta, moraalista vai peräti arvoista? Asian esille nostaminen on hyvä asia, mutta vaatisi mielestämme vielä syvällisempää pohdintaa.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2006-01-01

Viittaaminen

Korhonen, K., & Roos, A. (2006). Tieteelliset julkaisut, kirjastot ja raha. Tieteessä Tapahtuu, 24(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56120