Sosiologia: empiiristä yhteiskuntatiedettä?

  • Pekka Räsänen

Abstrakti

Vesa Puuronen peräänkuuluttaa Tieteessä tapahtuu -lehdessä 8/2005 sosiologian maailmankuvan systemaattista päivittämistä. Ratkaisuksi hän tarjoaa fysiikasta lainattuja ideoita ilmiöiden epälineaarisuuden huomioimisesta, vanhojen systeemiteorioiden uudelleenlukemista sekä muun muassa supertietokoneiden varaan rakentuvaa tapaa tehdä ennustuksiin perustuvaa tutkimusta. Jotta tämä – käsittääkseni sosiologian yhteiskunnallista relevanssia koskeva puheenvuoro – saataisiin kiinnittymään akateemiseen todellisuuteen, on syytä tehdä lyhyt ekskursio sosiologian teoreettismetodologisiin lähtökohtiin sekä niiden empiirisiin implikaatioihin.
Osasto
Keskustelua
Julkaistu
tammi 1, 2006
Viittaaminen
Räsänen, P. (2006). Sosiologia: empiiristä yhteiskuntatiedettä?. Tieteessä Tapahtuu, 24(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56124