Vuoropuhelun ylläpitäminen ja toiseuden ymmärtäminen globalisaation suurimpia haasteita

  • René Gothóni
Avainsanat: globalisaatio, filosofia

Abstrakti

Hans-Georg Gadamer: Hermeneutikka. Ymmärtäminen tieteissä ja filosofiassa.Suomentanut Ismo Nikander. Vastapaino, Tampere 2004. 274s. Sid. Vastapainon julkaisemassa käännösvalikoimassa Gadamerin filosofisen hermeneutiikan tutkielmia esitetään neljässä pääluvussa – ymmärtäminen ja totuus, kieli tutkimuksen perustana ja kohteena, teoreettinen ja käytännöllinen ymmärtäminen, sekä dekonstruktion hermeneuttinen perusta. Ismo Nikanderin käännös on oikeaan osuva, käyttääkseni Gadamerin ilmaisua, ja tärkeä lisä modernin filosofian klassikkojen tunnetuksi tekemisessä suomalaisille lukijoille.
Osasto
Kirjoja
Julkaistu
tammi 1, 2005
Viittaaminen
Gothóni, R. (2005). Vuoropuhelun ylläpitäminen ja toiseuden ymmärtäminen globalisaation suurimpia haasteita. Tieteessä Tapahtuu, 23(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56404