Tietoyhteiskunta

  • Antti Kasvio
Avainsanat: Antti Kasvio, tietoyhteiskunta, informaatioyhteiskunta

Abstrakti

Viime kädessä kehittymässä olevan ’tietoyhteiskunnan’ varsinainen luonne määräytyy sen mukaan, miten uutta tietoa tullaan käyttämään eri yhteiskuntaryhmien asemien parantamiseksi tai heidän alistamisekseen. Toistaiseksi moderni länsimainen sivilisaatio on edennyt kehityksessään hyvin epätasaisesti, ja sen kyky hallita kehityksen mukanaan tuomia sosiaalisia ongelmia on jäänyt kauas jälkeen tämän sivilisaation kyvystä manipuloida omaa luonnollista ympäristöään – ihmisen omaa geeniperintöä myöten. Tämä yhdistelmä saattaa muodostua jossakin vaiheessa hyvin destruktiiviseksi.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2005
Viittaaminen
Kasvio, A. (2005). Tietoyhteiskunta. Tieteessä Tapahtuu, 23(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56418