Millainen genomitietopankki Suomeen?

Kirjoittajat

  • Petter Portin

Avainsanat:

geenit, tietokanta

Abstrakti

Tieteessä tapahtuu -lehden viime numerossa (8/2004) Kirsti Käpyaho, Leena Peltonen-Palotie, Markus Perola ja Tero Piispanen kirjoittivat vireillä olevasta hankkeesta perustaa erityinen genomitiedon tutkimuskeskus eli biopankki tai genomitietopankki Suomeen. Suunnitelma on kyllä periaatteessa kannatettava, mutta se on tavattoman suurisuuntainen ja liiaksi taloudelliseen voitontavoitteluun suuntautunut.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2005-01-01

Viittaaminen

Portin, P. (2005). Millainen genomitietopankki Suomeen?. Tieteessä Tapahtuu, 23(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56441