Tutkintoja keinolla millä hyvänsä

Kirjoittajat

  • Vesa Puuronen

Avainsanat:

yliopistot, rahoitus

Abstrakti

Suomen yliopistojen rahoituksesta suuri osa perustuu tutkintomääriin. Mitä enemmän tutkintoja yliopistot tuottavat, sitä enemmän rahaa ne saavat. Vaikka yliopistot saavatkin rahoituksensa tutkintojen perusteella ne eivät kuitenkaan voi täysin vapaasti asettaa tutkintotavoitteitaan, vaan niiden on vastattava opetusministeriön (OPM) asettamia valtakunnallisia tutkintotavoitteita. OPM ohjaa yliopistojen toimintaa tutkintotavoitteiden (eli rahoituksen) lisäksi myös muilla keinoilla, joista yksi on kansainvälistymistavoite, jonka mukaan yliopistojen opiskelijoista 10 prosentin pitäisi olla vuoteen 2008 mennessä ulkomaalaisia.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2005-01-01

Viittaaminen

Puuronen, V. (2005). Tutkintoja keinolla millä hyvänsä. Tieteessä Tapahtuu, 23(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56458