Tiedepoliittinen keskustelu virkistyköön!

  • Sakari Karjalainen
Avainsanat: innovaatiopolitiikka, tiedepolitiikka, tutkijakoulutus

Abstrakti

Suomalaista yhteiskuntaa ja erityisesti innovaatiojärjestelmää on rakennettu menestyksekkäästi konsensushengessä. Tiede-, teknologiaja innovaatiopoliittisia tavoitteita on pystytty muotoilemaan eri tahojen yhteistyönä. Nimenomaan valtion tiede- ja teknologianeuvosto on toiminut foorumina julkisen ja yksityisen sektorin, tiede- ja teknologiasektoreiden sekä toisaalta hallinnon, tutkijoiden ja yritysten väliselle vuoropuhelulle. Viimeisin tulos tästä yhteistyöstä on 4. helmikuuta tiede- ja teknologianeuvostossa hyväksytty tutkimusjärjestelmän rakennearvioinnin loppuraportti.
Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
helmi 1, 2005
Viittaaminen
Karjalainen, S. (2005). Tiedepoliittinen keskustelu virkistyköön!. Tieteessä Tapahtuu, 23(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56469