Evoluutio ja universaali ihmisluonto otettava huomioon

  • Osmo Tammisalo
  • Jussi K. Niemelä
Avainsanat: naistutkimus

Abstrakti

Naistutkimuksen tieteellisyys ja tulevaisuus riippuvat siitä, ottaako se huomioon evoluution ja universaalin ihmisluonnon, esimerkiksi lajillemme tyypillisen lisääntymispsykologian sekä perhe- ja moraalitunteet. Naisasialiikkeen uranuurtaja Minna Canth ymmärsi tämän. Sari Charpentier (Tieteessä tapahtuu 8/2005) ei ota kantaa edellisessä Tieteessä tapahtuu -lehdessä esitettyihin tosiasiaväitteisiin (Tammisalo 2005a). Hän ei kajoa ihmisluontoa koskevaan tutkimukseen, vaikka nimenomaan sen avulla naistutkimusta kritisoitiin.
Osasto
Keskustelua
Julkaistu
tammi 1, 2006
Viittaaminen
Tammisalo, O., & Niemelä, J. K. (2006). Evoluutio ja universaali ihmisluonto otettava huomioon. Tieteessä Tapahtuu, 24(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56470