Eläinoikeuksista lyhyitä oppimääriä välttäen

  • Elisa Aaltola
Avainsanat: eläinten oikeudet

Abstrakti

Viimeiset kaksi tuhatta vuotta ovat nähneet monia moraalisia murroksia. Käsitykset yksilön arvosta, yhteiskunnan olemuksesta, näiden kahden suhteesta, eri ihmisryhmien arvosta, jne. ovat vaihdelleet suuresti. Taustalla ei ole vaikuttanut pelkästään moraalifi losofointi, mutta moraalisten argumenttien uudenlainen esittäminen on ollut osa jokaista murrosta. Eläinetiikka on yksi uudenlaisen murroksen esittäjä.
Osasto
Keskustelua
Julkaistu
tammi 1, 2006
Viittaaminen
Aaltola, E. (2006). Eläinoikeuksista lyhyitä oppimääriä välttäen. Tieteessä Tapahtuu, 24(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56471