Julkaisuaktiivisuuden megatrendi luonnontieteissä

Kirjoittajat

  • Ilkka Hanski

Avainsanat:

tutkimus, vaikuttavuus

Abstrakti

Thomson Scientifi cin ISI -tietokantaan lisättiin vuosina 2000–2004 kaikkiaan 37 235 sellaista luonnontieteellistä artikkelia, joiden tekijöistä ainakin yhdellä oli osoite Suomessa [1]. Maailmassa julkaistiin vastaavana aikana noin 3,76 miljoonaa samaan tietokantaan päätynyttä artikkelia, joten suomalaiset tutkijat julkaisivat lähes yhden prosentin (0,99) maailman luonnontieteellisestä kirjallisuudesta. Ruotsalaisten tulos oli 2,01 prosenttia ja englantilaisten 7,73 prosenttia. Bruttokansantuotteella jaetut suhdeluvut olivat 0,66 (Suomi), 0,79 (Ruotsi) ja 0,42 (Englanti). Suomalaiset ja ruotsalaiset tutkijat sijoittuvat korkealle laajemmissakin vertailuissa.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2006-02-01

Viittaaminen

Hanski, I. (2006). Julkaisuaktiivisuuden megatrendi luonnontieteissä. Tieteessä Tapahtuu, 24(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56507