Stoalaisen elämänhallinnan perinne

Kirjoittajat

  • Anneli Luhtala

Avainsanat:

stoalaisuus, etiikka

Abstrakti

Teija Kaarakainen & Jari Kaukua (toim.): Stoalaisuus. Tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia. Gaudeamus 2004, Helsinki. Stoalaisuus, tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys stoalaisesta etiikasta. Se koostuu kahdeksasta artikkelista, jotka käsittelevät stoalaista etiikkaa ja sen vaikutushistoriaa antiikista renessanssiin, sekä aihepiiriin liittyvistä käännöksistä johdantoineen ja selityksineen. Kirjan teemat ovat valikoituneet enimmäkseen sillä perusteella, mikä stoalaisuudessa on osoittautunut kiinnostavaksi länsimaiselle ajattelulle.
Osasto
Kirjoja

Julkaistu

2005-02-01

Viittaaminen

Luhtala, A. (2005). Stoalaisen elämänhallinnan perinne. Tieteessä tapahtuu, 23(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56586