Newton – filosofi vai tiedemies?

  • Jari Palomäki
Avainsanat: fysiikka, filosofia

Abstrakti

Kosmologian professori Kari Enqvist kysyi artikkelissaan ”Onko fysiikka fi losofi aa?” (Tieteessä tapahtuu 2/2006), miksi Descartes olisi ”filosofi ”, mutta Newton ei? – Hän antaa meille kaksi vaihtoehtoa: jos Newton ei nykyään olisi filosofi , niin filosofian tutkimuskohteiden olisi täytynyt muuttua sitten 1600-luvun lopun; jos taas filosofian tutkimuskohteet ovat pysyneet samoina, on niiden tarkastelemiseen käytettyjen metodien täytynyt muuttua. Pyrin osoittamaan, etteivät nämä vaihtoehdot päde ja ettei Newtonia olisi pidettävä niinkään filosofina kuin filosofiaan vaikuttavana tiedemiehenä.
Osasto
Keskustelua
Julkaistu
maalis 1, 2006
Viittaaminen
Palomäki, J. (2006). Newton – filosofi vai tiedemies?. Tieteessä Tapahtuu, 24(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56602