(Epä)täydellistä?

Kirjoittajat

  • Kai Käkelä

Avainsanat:

kirjeenvaihto, matemaatikot, elämäkertaromaanit

Abstrakti

Solomon Feferman, John W. Dawson Jr., Warren Goldfarb, Charles Parsons, Wilfried Sieg (toim.): Kurt Gödel Collected Works IV-V. Oxford University Press, 2003 (662 s. / 664 s.) Kurt Gödel (1906–1978) oli 1900-luvun merkittävin loogikko. Oxford University Press julkaisi Gödelin koottujen teosten kolme ensimmäistä osaa vuosina 1986, 1990 ja 1995. Näistä ensimmäinen koostui vuosina 1929–1936 julkaistuista Gödelin artikkeleista ja toinen osa kattoi julkaistut artikkelit vuosilta 1938–1974 (vuonna 1937 Gödel ei julkaissut mitään). Kolmas osa käsitti Gödelin Nachlassista valikoidut aiemmin julkaisemattomat esseet ja luennot. Kokoelma täydellistyi vuonna 2003, jolloin julkaistiin kahdessa niteessä pääosin Gödelin tieteellisen kirjeenvaihdon mielenkiintoisimmat osat. Jatkossa käytän Kurt Gödel Collected Works -sarjasta lyhennettä CW.
Osasto
Kirjoja

Julkaistu

2005-02-01

Viittaaminen

Käkelä, K. (2005). (Epä)täydellistä?. Tieteessä Tapahtuu, 23(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56610