Impakti-pisteitä ja symbolista väkivaltaa?

  • Anssi Paasi
Avainsanat: tiedepolitiikka, kansainvälisyys

Abstrakti

’Kansainvälinen julkaisutoiminta’ ei ole neutraali ilmaus vaan osa tämän päivän tiedepoliittista retoriikkaa, jota käytetään hyväksi sekä materiaalisten ja symbolisten resurssien jaossa. Kansainvälisyyden arvo on vain korostunut samalla kun tutkimuksen huippujen ja huippuyksiköiden nimeämisestä on tullut osa virallista tiedepolitiikkaa, jossa avainsana on kilpailu. Kilpailuun joutuvat sellaisetkin alat, joilla varsinaista maalia tai katkaistavaa maalinauhaa ei ole olemassakaan.
Osasto
Keskustelua
Julkaistu
maalis 1, 2005
Viittaaminen
Paasi, A. (2005). Impakti-pisteitä ja symbolista väkivaltaa?. Tieteessä Tapahtuu, 23(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56634