Selkeästi mystiikasta ja mielenfilosofiasta

  • Kimmo Ketola
Avainsanat: tietoisuus, aivotutkimus

Abstrakti

Leo Näreaho: Mieli, aivot ja filosofia. Yliopistopaino 2004. 264 s. Tietoisuuden tutkimus on saanut merkittävän uuden sysäyksen viime vuosien aikana käyttöön otetuista aivojen kuvantamismenetelmistä. Uuden tekniikan ansiosta on tullut mahdolliseksi selvittää yhä seikkaperäisemmin erilaisten mentaalisten tilojen ja aivotoimintojen suhdetta toisiinsa. Tällaisen tutkimuksen anti ja implikaatiot monille ihmistieteiden aloille ovat kuitenkin vielä monin osin avoimia kysymyksiä.
Osasto
Kirjoja
Julkaistu
maalis 1, 2005
Viittaaminen
Ketola, K. (2005). Selkeästi mystiikasta ja mielenfilosofiasta. Tieteessä Tapahtuu, 23(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56677