Atomistisen ajattelun vastustamaton viehätys

  • Yrjö Haila
Avainsanat: heuristiikka, atomismi, fysiikka, populaatiodynamiikka

Abstrakti

Onko atomistisen selittämisen pätevyysalue ylitetty soveltamalla atomistista ajattelutapaa sellaiseen mihin se ei sovellu? Onko atomismia sovellettu niin ponnekkaasti, että on perusteltua puhua harharetkestä?
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 1, 2006
Viittaaminen
Haila, Y. (2006). Atomistisen ajattelun vastustamaton viehätys. Tieteessä Tapahtuu, 24(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56684