Atomistisen ajattelun vastustamaton viehätys

Kirjoittajat

  • Yrjö Haila

Avainsanat:

heuristiikka, atomismi, fysiikka, populaatiodynamiikka

Abstrakti

Onko atomistisen selittämisen pätevyysalue ylitetty soveltamalla atomistista ajattelutapaa sellaiseen mihin se ei sovellu? Onko atomismia sovellettu niin ponnekkaasti, että on perusteltua puhua harharetkestä?
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2006-06-01

Viittaaminen

Haila, Y. (2006). Atomistisen ajattelun vastustamaton viehätys. Tieteessä Tapahtuu, 24(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56684