Välttämättömiä harharetkiä ulos ja sisään

Kirjoittajat

  • Ilkka Pyysiäinen

Avainsanat:

tieto, tieteellinen tieto, evoluutiopsykologia

Abstrakti

Ihmistutkimus näyttää liikkuvan kiinnostavalla tavalla yhden ydinkysymyksen ympärillä: selittyvätkö tieto ja inhimillisen kulttuurin ilmiöt mielen sisäisillä tekijöillä vai onko meidän ennemminkin selitettävä mieltä sen ulkopuolisilla tekijöillä kuten aistikokemus ja kulttuuri? Filosofiassa kysymys on esiintynyt tiedon alkuperän ongelmana: onko tieto peräisin ulkomaailmaa koskevista havainnoista vai onko se myötäsyntyisenä mielessä? Miten tämä filosofinen peruskysymys ilmenee retkillä ja harharetkillä ajattelun ja käyttäytymisen selittämisessä?
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2006-06-01

Viittaaminen

Pyysiäinen, I. (2006). Välttämättömiä harharetkiä ulos ja sisään. Tieteessä Tapahtuu, 24(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56686