Välttämättömiä harharetkiä ulos ja sisään

  • Ilkka Pyysiäinen
Avainsanat: tieto, tieteellinen tieto, evoluutiopsykologia

Abstrakti

Ihmistutkimus näyttää liikkuvan kiinnostavalla tavalla yhden ydinkysymyksen ympärillä: selittyvätkö tieto ja inhimillisen kulttuurin ilmiöt mielen sisäisillä tekijöillä vai onko meidän ennemminkin selitettävä mieltä sen ulkopuolisilla tekijöillä kuten aistikokemus ja kulttuuri? Filosofiassa kysymys on esiintynyt tiedon alkuperän ongelmana: onko tieto peräisin ulkomaailmaa koskevista havainnoista vai onko se myötäsyntyisenä mielessä? Miten tämä filosofinen peruskysymys ilmenee retkillä ja harharetkillä ajattelun ja käyttäytymisen selittämisessä?
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 1, 2006
Viittaaminen
Pyysiäinen, I. (2006). Välttämättömiä harharetkiä ulos ja sisään. Tieteessä Tapahtuu, 24(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56686