Tulkitseva tiede, ymmärretty oleminen

Kirjoittajat

  • Sami Pihlström

Avainsanat:

hermeneutiikka

Abstrakti

Jarkko Tontti (toim.): Tulkinnasta toiseen: Esseitä hermeneutiikasta. Vastapaino, Tampere, 2005. 278 s. Kotimaiset kirjoittajat ja kääntäjät ovat viime vuosina paneutuneet kiitettävästi – monien vanhempien klassikkojen ohella – 1900-luvun filosofian keskeisiin suuntauksiin, kuten fenomenologiaan, analyyttiseen filosofiaan, (jälki)strukturalismiin ja dekonstruktioon. Oikeusfilosofiasta väitelleen Jarkko Tontin toimittama hermeneutiikkaa käsittelevä kokoelma tuo tähän viime vuosisadan filosofian jatkuvaan uudelleenarviointiin tarpeellisen täydennyksen. Tontti toimitti filosofisen aikakauslehden niin & näin laajan hermeneutiikan erikoisnumeron 3/2002 (39-105), ja osa nyt arvioitavana olevan teoksen teksteistä ilmestyikin alun perin jo siinä. Tulkinnasta toiseen tutustuttaa suomalaisen lukijan hermeneutiikkaan sekä kotimaisten kirjoitusten että 1900-luvun loppupuolen hermeneutiikkakeskustelua esittelevien hyvin valikoitujen käännösnäytteiden voimin. Näin se toimii erinomaisesti saman kustantajan julkaiseman Hans-Georg Gadamerin esseiden suomennosvalikoiman Hermeneutiikka sisarteoksena [1].
Osasto
Kirjoja

Julkaistu

2005-04-01

Viittaaminen

Pihlström, S. (2005). Tulkitseva tiede, ymmärretty oleminen. Tieteessä Tapahtuu, 23(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56739