Miksi tutkia onnellisuutta maassa, jossa kahdeksan kymmenestä ilmoittaa olevansa onnellisia?

  • Tatu Hirvonen
  • Esa Mangeloja
Avainsanat: onnellisuus

Abstrakti

Kaikkea toimintaamme ohjaa pyrkimys säilyttää tai lisätä onnellisuuttamme. Kysymys siitä, miten tämä onnellisuus voidaan tavoittaa, on siis tärkeä. Mutta mitä onnellisuudella sitten tarkoitetaan? Voidaanko esimerkiksi todeta, että jokin valtio on toista onnellisempi? Onko onnellisuus jotakin, mitä voidaan mitata, vertailla ja jopa asettaa yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi? Ja jos näin on, mitä onnellisuustutkimukset kertovat meille tämän päivän Suomesta? Artikkelin tarkoituksena on kartoittaa kansantaloustieteellisen onnellisuustutkimuksen piirissä tehtyjä empiirisiä havaintoja ja etsiä vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 1, 2005
Viittaaminen
Hirvonen, T., & Mangeloja, E. (2005). Miksi tutkia onnellisuutta maassa, jossa kahdeksan kymmenestä ilmoittaa olevansa onnellisia?. Tieteessä Tapahtuu, 23(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56750