Kadonnutta sosiaalista pä omaa etsimässä

  • Kari Nyyssölä
Avainsanat: sosiaalinen pääoma, pääoma

Abstrakti

Sosiaalisesta pääomasta on käyty vilkasta keskustelua viime vuosina. Usein lähtökohtana on ollut huoli siitä, että yhteisöllisyyden ja sosiaalisen koherenssin hiipuminen kärjistävät yhteiskunnallisia ongelmia. Toisaalta huhut yhteisöllisyyden kuolemasta ovat vahvasti liioiteltuja. Enemmänkin lienee niin, että urbanisoitunut ja privatisoitunut elämäntapa ovat vähentäneet ihmisten mahdollisuuksia yhteisölliseen ajanviettoon. Yhteisöllisten kokemusten eräänlaiseksi korvikkeeksi on noussut media, jonka lohkaisema osuus ihmisten arjesta on tullut yhä suuremmaksi. Kehitystä voidaan tulkita siten, että yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma eivät sinällään ole häviämässä, vaan ne ovat muuntuneet piileviksi voimavaroiksi yhteiskunnan rakenteissa.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 1, 2005
Viittaaminen
Nyyssölä, K. (2005). Kadonnutta sosiaalista pä omaa etsimässä. Tieteessä Tapahtuu, 23(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56751