Ihminen – Talo – Kosmos Aulis Blomstedt ja pythagoralainen harmoniikka

  • Juhani Pallasmaa
Avainsanat: harmoniaoppi, arkkitehtuuri

Abstrakti

Kaikki kulttuurit primitiivisimmistä kehittyneimpiin, ovat kehittäneet kosmoksen ja ihmisen toisiinsa liittävät maailmanselityksensä ja näiden kosmogonioiden keskeinen sovellutusalue on ollut arkkitehtuuri. Aulis Blomstedt kehitteli antiikin harmonikaaliseen perinteeseen pohjautuvan arkkitehtuurin mittaja suhdejärjestelmänsä valmiiksi ennen 1960- luvulla alkanutta rakentamisen laajamittaista teollistamista. Suomalainen rakennusteollisuus standardisoitiin kuitenkin ilman Blomstedtille keskeisiä filosofisia tai suhdeharmonisia tavoitteita.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 1, 2005
Viittaaminen
Pallasmaa, J. (2005). Ihminen – Talo – Kosmos Aulis Blomstedt ja pythagoralainen harmoniikka. Tieteessä Tapahtuu, 23(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56754