Punainen jättiläinen on syntynyt

  • Kaisa Häkkinen
Avainsanat: kielioppi

Abstrakti

Auli Hakulinen, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen, Irja Alho: Iso suomen kielioppi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004. 1698 s. Opetusministeriö asetti tammikuussa 1993 työryhmän, joka sai tehtäväkseen pohtia kieliopin asemaa ja muotoa koulujen äidinkielenopetuksessa. Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin Helsingin yliopiston suomen kielen professori Auli Hakulinen. Ryhmän mietintö valmistui toukokuussa 1994, ja tulokset julkaistiin kirjana nimellä Kieli ja sen kieliopit: Opetuksen suuntaviivoja. Teoksen loppuun oli koottu joukko toimenpidesuosituksia, joista ensimmäinen sisälsi aloitteen suomen kielen deskriptiivisen kieliopin kirjoittamisesta.
Osasto
Kirjoja
Julkaistu
touko 1, 2005
Viittaaminen
Häkkinen, K. (2005). Punainen jättiläinen on syntynyt. Tieteessä Tapahtuu, 23(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56765