Mikä haastaisi suomalaisen teknologiapäätöksenteon?

Kirjoittajat

  • Soile Kuitunen
  • Kaisa Lähteenmäki-Smith

Abstrakti

Suomalainen teknologiapäätöksenteko on monien haasteiden edessä. Sitä vaivaava elitistimäisyys ja epädemokraattisuus ovat herättäneet monet kysymään, miten järjestelmä kykenee vastaamaan sille asetettuihin haasteisiin. Voidaan kysyä esimerkiksi, kykeneekö kapea, suljettu ja näkemyksiltään hyvin yhdenmukainen teknologiaeliitti löytämään teknologiatoiminnalle sen tarvitsemaa uutta suuntaa ja sisältöä. Yhteiskunnan ja yhteiskunnallisten asiakysymysten monimutkaistuminen sekä oletettu julkisen sektorin muutos hallinnosta kohti hallintaa asettavat nekin paineita teknologiapäätöksenteon uudistumiselle.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2006-04-01

Viittaaminen

Kuitunen, S., & Lähteenmäki-Smith, K. (2006). Mikä haastaisi suomalaisen teknologiapäätöksenteon?. Tieteessä Tapahtuu, 24(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56815