Susiluola-kivet eivät ole ihmisen muovaamia

Kirjoittajat

  • Joakim Donner

Avainsanat:

Joakim Donner, Susiluola, luolat, artefaktit, arkeologia, arkeologiset löydöt, tulkinta

Abstrakti

Susiluolan kaivauksissa löydettyjä kiviä ja kivisäleitä on pidetty artefakteina eli ihmisen käyttäminä työkaluina, ja ne on liitetty Eem-interglasiaalin kerrostumiksi ajoitettuihin sedimentteihin (Schulz et al. 2002). Näiden tutkijoiden johtopäätös on, että luolassa on asunut Neandertalin ihmisiä. Sivukaapimeksi tulkitun pyöristyneen silttikivilöydön tutkimus osoittaa kuitenkin, ettei ole perusteita pitää sitä artefaktina. Löydön yhden reunan lohkeamisjäljet osoittavat, että kiveä ovat mekaanisesti kuluttaneet iskut sen reunaa vasten, mahdollisti luolan rantasedimenttien kerrostumisen ja myöhemmän uudelleenkerrostumisen aikana. Samansuuntaisiin tuloksiin on päädytty aiemissa luolan ”artefaktien” tutkimuksissa. Neandertalin ihmisten asutuksesta luolassa ei siis ole pitävää näyttöä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2006-08-01

Viittaaminen

Donner, J. (2006). Susiluola-kivet eivät ole ihmisen muovaamia. Tieteessä tapahtuu, 24(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56833