Kehykset vai korttipakka? Evoluutioteorian merkityksistä sosiaalitieteissä

  • Anna Rotkirch
Avainsanat: Anna Rotkirch, evoluutioteoria, sosiaalitieteet, kulttuurievoluutio

Abstrakti

Sosiaalitieteet ovat tällä hetkellä vaiheessa, jossa suhtautuminen evoluutioteoriaan määritellään uudelleen. Tutkimuskohteesta ja tutkijan omista valmiuksista riippuen aihetta voidaan lähestyä kahdesta suunnasta. Toisessa evoluutio tunnistetaan toimintaa sääteleviksi reunaehdoiksi, ihmisnäkemyksemme kehyksiksi, joihin tutkimus ei kuitenkaan varsinaisesti keskity. Toisessa taas evoluutiota käytetään valaisemaan inhimillisen toiminnan sääntöjä ja logiikkaa, eräänlaisena korttipakkana, joka olennaisesti limittyy tutkimuskohteen tieteelliseen selittämiseen.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2004
Viittaaminen
Rotkirch, A. (2004). Kehykset vai korttipakka? Evoluutioteorian merkityksistä sosiaalitieteissä. Tieteessä Tapahtuu, 22(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56866