Taitavaa manipulointia

Kirjoittajat

  • Petter Portin

Abstrakti

Harvoin näkee Suomessa niin taitavaa valetieteelliseen salakaapuun puettua manipulointiyritystä kuin oli Osmo Tammisalon kirjoitus ”Geenit, ympäristö ja käyttäytyminen” tässä lehdessä (Tieteessä tapahtuu 1/2004). Toisaalta tällainen manipulaatio voi perustua vain siihen, että Tammisalo on kritiikittä omaksunut vielä laajakantoisempiin yhteiskunnallisiin päämääriin pyrkivien amerikkalaisten tiedetoimittajien propagoimat käsitykset.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2004-03-01

Viittaaminen

Portin, P. (2004). Taitavaa manipulointia. Tieteessä Tapahtuu, 22(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56956