Siihen aikaan kun DNA lukion biologian kirjoihin tuli ...

Kirjoittajat

  • Veikko Sorsa

Abstrakti

Tieteessä tapahtuu -lehden numerossa 2/2004 professori emeritus Olli Halkka muisteli DNA:n ottamista perinnöllisyystieteen opetusohjelmiin Helsingin yliopistossa ja sen vaikutusta opiskelijoiden genetiikan opintojen suuntautumiseen. DNA:n kaksoiskierre-mallin löytämistä seurannut nopea kehitys herätti kiinnostusta myös muilla aloilla: esimerkiksi professori R. Olavi Viitamäen järjestämiin psykologian opinto-ohjelmiin liitettiin 1950-luvun lopulta alkaen lukion biologian kurssista laajennettu solubiologian ja erityisesti perinnöllisyystieteen perusteiden luentosarja mm. Lahden, Lappeenrannan, Seinäjoen ja Oulun kesäyliopistoissa. Vielä laajempi vaikutus opiskelijoiden suuntautumiseen genetiikan ja yleensä biotieteiden opiskeluun lienee ollut sillä, kun DNA ja sen ohjaama proteiinisynteesi saatiin lukion biologian oppikirjoihin 1960-luvun puolivälissä.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2004-03-01

Viittaaminen

Sorsa, V. (2004). Siihen aikaan kun DNA lukion biologian kirjoihin tuli . Tieteessä Tapahtuu, 22(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56957