Altruisti pärjää luonnonvalinnassa

Kirjoittajat

  • Virpi Kauko

Abstrakti

Moraalisuuden evoluutiobiologisesta taustasta k äytävässä monitahoisessa keskustelussa ilmenee monenlaisia väärinkäsityksen aiheita. Yksi on se, että käyttäytymistä voidaan selittää sekä yksilön subjektiivisten motiivien että toisaalta geneettisen edun kautta. Koska nämä selitystasot vastaavat eri kysymyksiin (miksi yksilö käyttäytyy jollakin tavalla vs. miksi jotakin käyttäytymistä esiintyy jollakin eläinlajilla), ne eivät ole toisiaan poissulkevia vaan täydentäviä.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2004-03-01

Viittaaminen

Kauko, V. (2004). Altruisti pärjää luonnonvalinnassa. Tieteessä Tapahtuu, 22(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56958