Moraali: tunteet ja järki

Kirjoittajat

  • Heikki Sarmaja

Abstrakti

Juhani Pietarisen kirjoitus ”Moraalinen valinta ei selity luonnonvalinnalla” (Tieteessä tapahtuu 2/2004) jatkaa väittelyä siitä, miten tunteet ja biologia selittävät moraalia. Mikäli olen ymmärtänyt oikein, ei Pietarisen ja meidän evoluutiopsykologien välinen kiista enää koske sitä, onko ihmislajin myötäsyntyisillä tunteilla ja biologialla ylipäätään jotakin tekemistä moraalin kanssa, vaan sitä millainen ja kuinka suuri merkitys tunteilla on.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2004-03-01

Viittaaminen

Sarmaja, H. (2004). Moraali: tunteet ja järki. Tieteessä Tapahtuu, 22(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56959