Kielen tutkimuksesta politiikkatieteessä

Kirjoittajat

  • Mika Luoma-aho

Abstrakti

Esa Itkonen (Tieteessä tapahtuu 2/2004) esitteli kiinnostavalla tavalla oman näkemyksensä kielen ja politiikan tutkijoiden välisestä työnjaosta kommentissaan Anna Rotkirchin (Tieteessä tapahtuu 1/2004) artikkeliin evoluutioteorian merkityksistä sosiaalitieteissä. Voisi kuitenkin olla aiheellista esittää muutama kysymys siitä, mitä tämä kielitieteilijän tekemä työnjako implikoisi politiikan tutkimukselle.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2004-04-01

Viittaaminen

Luoma-aho, M. (2004). Kielen tutkimuksesta politiikkatieteessä. Tieteessä Tapahtuu, 22(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56981