Koulutuksen syrjäpolkuja

Kirjoittajat

  • Hannu Syväoja

Abstrakti

Annukka Jauhiainen: Työväen lasten koulutie ja nuorisokasvatuksen yhteiskunnalliset merkitykset. Kansakoulun jatko-opetuskysymys 1800-luvun lopulta 1970-luvulle. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C osa 187. Turku 2002. Juha Valta: Ongelmaoppilaat Oulun kansakoulussa vuosina 1874–1974. Acta Universitatis Ouluensis. E 54. Oulu 2003.
Osasto
Kirjoja

Julkaistu

2004-04-01

Viittaaminen

Syväoja, H. (2004). Koulutuksen syrjäpolkuja. Tieteessä Tapahtuu, 22(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56994