Koulutuksen syrjäpolkuja

  • Hannu Syväoja

Abstrakti

Annukka Jauhiainen: Työväen lasten koulutie ja nuorisokasvatuksen yhteiskunnalliset merkitykset. Kansakoulun jatko-opetuskysymys 1800-luvun lopulta 1970-luvulle. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C osa 187. Turku 2002.

Juha Valta: Ongelmaoppilaat Oulun kansakoulussa vuosina 1874–1974. Acta Universitatis Ouluensis. E 54. Oulu 2003.
Osasto
Kirjoja
Julkaistu
tammi 1, 2004
Viittaaminen
SYVÄOJA, Hannu. Koulutuksen syrjäpolkuja. Tieteessä tapahtuu, [S.l.], v. 22, n. 4, tammi. 2004. ISSN 1239-6540. Saatavilla: <https://journal.fi/tt/article/view/56994>. Lainattu: 13 joulu. 2017.