Globaalisten erojen juuret ihmisten erilaisuudessa

  • Tatu Vanhanen
Avainsanat: Tatu Vanhanen, älykkyys, elinolot

Abstrakti

Maailman suurimpiin ratkaisemattomiin ongelmiin kuuluu ihmisten ja kansojen elinoloissa esiintyvä suunnaton vaihtelu, jota ei ole kyetty tasoittamaan ja jolle ei ole edes löydetty tyydyttävää selitystä. Tämän artikkelin argumenttina on, että globaalisten kehityserojen juuret ovat evoluution tuottamassa ihmisten erilaisuudessa, erityisesti populaatioiden älykkyyseroissa, ja että sen vuoksi ihmisten elinolojen tasoittaminen on ollut hyvin vaikeaa. Hypoteesia testataan 170 valtiota koskevalla tilastollisella todistusaineistolla.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 1, 2004
Viittaaminen
Vanhanen, T. (2004). Globaalisten erojen juuret ihmisten erilaisuudessa. Tieteessä Tapahtuu, 22(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57049