Koulutuksellinen alaluokka

  • Sirkka Ahonen

Abstrakti

Risto Rinne & Joel Kiviauma (toim.): Koulutuksellista alaluokkaa etsimässä. Matala koulutus yhteiskunnallisen aseman määrittäjänä Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 18. Turku 2003. 337 s.
Osasto
Kirjoja
Julkaistu
syys 1, 2004
Viittaaminen
Ahonen, S. (2004). Koulutuksellinen alaluokka. Tieteessä Tapahtuu, 22(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57059