Avauksia suomennosten historian tutkimiseksi

  • H. K. Riikonen

Abstrakti

Nerontuotteita maailmalta. Näkökulmia suomennosten historiaan. Helsingin yliopiston käännöstieteellisiä julkaisuja 4. Toimittaneet Pirkko Lilius ja Henna Makkonen-Craig. MonAKO. Helsinki 2003. 200 s.
Osasto
Kirjoja
Julkaistu
syys 1, 2004
Viittaaminen
Riikonen, H. K. (2004). Avauksia suomennosten historian tutkimiseksi. Tieteessä Tapahtuu, 22(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57091