Tieteen horjuvat infrastruktuurit

Kirjoittajat

  • Jussi Nuorteva

Avainsanat:

tutkimus, infrastruktuurit

Abstrakti

Opetusministeriön ylijohtaja Arvo Jäppinen luonnehti Suomen Akatemian kesäkuussa 2005 järjestämässä seminaarissa Suomen tieteen infra- struktuureja todeten, että ”ne ovat syntyneet, ei luotu.” Kukaan ei noussut vastustamaan tätä tulkintaa, enkä sitä lainkaan ihmettele. Omat kokemukseni humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuureista ovat hyvin samankaltaisia. Tieteen infrastruktuurien systemaattisesta rakentamisesta ja ylläpitämisestä ei ole erityisesti kannettu huolta eivätkä tutkijat juuri ole vaivautuneet visioimaan sitä, miten tutkimuksen keskeisiä aineistoja tulisi kerätä ja miten niiden käytettävyyttä voitaisiin parantaa, jotta tieteellistä tutkimusta voitaisiin tehdä mahdollisimman sujuvasti ja tehokkaasti.
Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2005-11-01

Viittaaminen

Nuorteva, J. (2005). Tieteen horjuvat infrastruktuurit. Tieteessä Tapahtuu, 23(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57096