Löytyykö totuus komissioista? Historiantutkimus ja totuuskomissiot

  • Seppo Hentilä

Abstrakti

Niin historiantutkimuksen, totuuskomission
kuin tuomioistuimenkin tavoitteena on ”totuuden”
löytäminen – sen selvittäminen, mitä
menneisyydessä todella tapahtui. Vaikka tavoite
on yhteinen, on kuitenkin järkevää ajatella
niin, että ”totuus” tarkoittaa eri tahoille
eri asioita. Totuuskomissiossa tavoitellaan
jopa sellaista totuutta, jonka nojalla menneisyydessä
tehtyjä vääryyksiä voitaisiin sillä tavoin
oikaista, että osapuolet voisivat siihen
tyytyä. Tässä merkityksessä totuus lähenee sovintoa
tai konsensusta, joka voi hyvinkin poiketa
niin sanotusta tieteellisestä totuudesta tai
sellaisesta totuudesta, joka kestää tuomioistuimessa.
Avainsanat: totuuskomissiot, historiantutkimus
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2005
Viittaaminen
Hentilä, S. (2005). Löytyykö totuus komissioista? Historiantutkimus ja totuuskomissiot. Tieteessä Tapahtuu, 23(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57097