Lääketieteellisen etiikan uudet vaateet

  • Veikko Launis

Abstrakti

Asianmukaisella lääketieteellisen etiikan opetuk-
sella voidaan pyrkiä turvaamaan se, että
myös tulevat tutkijat ja terveydenhuollon ammattilaiset
ottavat toimintansa lähtökohdaksi
ihmisarvon kunnioittamisen vaatimuksen.
Opetuksen sisältöjä uudistavan ja täydentävän
etiikan tutkimuksen on tuettava tätä tavoitetta,
kun se esittää moraalisia arvostelmia
ja toimintasuosituksia. Tutkimuksen tuloksena
ei synny ensisijaisesti uusia eettisiä ohjeita,
säädöksiä tai muutakaan ulkokohtaista,
vaan hyvin toimivia ja luottamusta herättäviä
käytäntöjä, jotka lepäävät vahvalla moraalisella
perustalla.
Avainsanat: lääketieteellinen etiikka, etiikka
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2005
Viittaaminen
Launis, V. (2005). Lääketieteellisen etiikan uudet vaateet. Tieteessä Tapahtuu, 23(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57098